Буквар европских интеграција

За претрагу користите
ћирилично писмо

ЛИСТА СТРАНИХ СКРАЋЕНИЦА

 

CAP - Common Agricultural Policy (Заједничка пољопривредна политика)

CEFTA - Central European Free Trade Agreement (Споразум средњоевропске зоне слободне трговине)

CFSP - Common Foreign and Security Policy (Заједничка спољна и безбедносна политика)

COPOL - Committee of Political Directors (Комитет политичких директора)

COREPER - Committee of Permanent Representatives (Комитет сталних представника)

COST - European Cooperation on Scientific and Technical Research (Европска сарадња у области научних и технолошких истраживања)

DG - Directorate General (Генерални директорат)

EBRD - European Bank for Reconstruction and Development (Европска банка за обнову и развој)

EC - European Community (Европска заједница)

ECHOHumanitarian Aid and Civil Protection (Хуманитарна помоћ и цивилна заштита ЕУ)

ECOFIN - Council of Ministers for Economy and Finance (Савет министара економије и финансија)

ECSC - European Coal and Steel Community (Европска заједница за угаљ и челик)

EEA - European Economic Area (Европски економски простор)

EFTA - European Free Trade Agreement (Европско удружење за слободну трговину)

EIB - European Investment Bank (Европска инвестициона банка)

EMU - Economic and Monetary Union (Економска и монетарна унија)

EP - European Parliament (Европски парламент)

ERASMUS - European Community action scheme for the mobility of university students (Акциони програм Европске уније за размену универзитетских студената)

EU - European Union (Европска унија)

EUREKA - European Research Coordination Agency - The Network for Market

Oriented Research and Development (Програм за тржишно оријентисана истраживања - ЕУРЕКА)

EUROPOL - European Police Office (Европска полицијска канцеларија)

EUROSTAT - European Union Statistical Office (Канцеларија за статистику Европске уније)

GAC - General Affairs Council (Савет за опште послове)

IA - Interim Agreement (Привремени споразум)

IGC - Inter Governmental Conference (Међувладина конференција)

IPA - Instrument for Pre accession assistance (Инструмент претприступне помоћи)

NATO - North Atlantic Treaty Organization (Организација северноатлантског уговора)

NPI – National Programme of Integration (Национални програм интеграција)

NPAANational Programme for Adoption of the Acquis (Национални програм за усвајање правних тековина Европске уније)

RCC - Regional Cooperation Council (Регионални савет за сарадњу)

SAA - Stabilisation and Association Agreement (Споразум о стабилизацији и придруживању)

SAP - Stabilization and Association Process (Процес стабилизације и придруживања)

SECI - South East European Cooperative Initiative (Иницијатива за сарадњу у југоисточној Европи)

SEECP - South East European Cooperation Process (Процес сарадње у југоисточној Европи) SOKRATES - Community action programme in the field of education (Aкциони програм ЕУ у области образовања)

TAIEX - Technical Assistance and Information Exchange Office (Канцеларија за размену информација о техничкој помоћи)

TEMPUS - Trans European Mobility Scheme for University Studies (ТЕМПУС програм сарадње у области високог образовања између држава чланица ЕУ и партнерских држава)

WEU - West European Union (Западноевропска унија)

WTO - World Trade Organization (Светска трговинска организација)

 


повратак на буквар