Буквар европских интеграција

За претрагу користите
ћирилично писмо

УВОДНА РЕЧ

Текст који се налази пред вама је осмо, измењено и допуњено издање Буквара европских интеграција, и прво које радимо у електронском формату. Намера нам је и овог пута да пружимо основне информације о Европској унији и процесу европске интеграције Србије.

Од оснивања Канцеларије за европске интеграције, још 2004. године, увидели смо значај адекватног комуницирања са различитим актерима у процесу приступања ЕУ. Претходна издања Буквара су изузетно добро примљена код читалаца и изазвала су велико интересовање, тако да су целокупни тиражи подељени у веома кратком року. Примерци Буквара су дистрибуисани библиотекама широм Србије, невладиним организацијама, дипломатско-конзуларним представништвима Србије у земљама чланицама ЕУ, државним службеницима и медијима. Канцеларија за европске интеграције је делила Буквар и у непосредним сусретима са грађанима – током посета градовима Србије, обележавања Дана Европе у Београду, на фестивалу ЕГЗИТ у Новом Саду...

У међувремену, Република Србија је 21. јануара 2014. у Бриселу отпочела преговоре о приступању, чиме је започело ново поглавље у односима са ЕУ.

Услед великог интересовања за ову тематику и новог подстицаја у односима Републике Србије са ЕУ, одлучили смо да објавимо осмо, иновирано издање Буквара. Осмислили смо га као сажет дигитални преглед тема у вези са процесом европских интеграција а намењен је свима који желе да се упознају са овим процесом, али и као подсетник онима који већ имају претходна знања о основним идејама и појмовима у вези са ЕУ. Имајући у виду развој односа између Републике Србије и ЕУ, овом издању Буквара додати су нови појмови и актуелизовани постојећи (Национални програм за интеграцију Републике Србије у Европску унију, Национални програм за усвајање правних тековина Европске уније, Инструмент за претприступну помоћ – ИПА, Скрининг…), који су веома значајни за будуће односе Србије и Уније.